Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Przejdź do treści

Kto może wziąć udział w „Loterii Felix 2024”?

W Loterii mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w regulaminie loterii produkty promocyjne, o których mowa w §4 ust. 2 Regulaminu, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

W jakim terminie mogę dokonać zgłoszenia do loterii?

Do Loterii możesz zgłosić się od 2 kwietnia do 31 maja 2024 r.

Jakie produkty biorą udział w loterii?

Loterią objęte są wszystkie produkty marki Purina Felix. Kupiłem produkty Felix 20.03.2024 r. Czy mogę zgłosić się do Loterii? Niestety nie. Sprzedaż produktów promocyjnych rozpoczyna się w dniu 2 kwietnia 2024 r. i kończy się 31 maja 2024 r. Poza tym okresem produkty promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w loterii.

Jak mogę zgłosić się do Loterii?

W celu dokonania zgłoszenia do loterii należy uzupełnić poprawnie oraz kompletnie formularz dostępny na stronie internetowej www.loteriafelix.pl i zatwierdzić zgłoszenie poprzez kliknięcie przycisku „WEŹ UDZIAŁ” pod formularzem.

Gdzie znajdują się na paragonie: numer z paragonu oraz nr kasy rejestrującej, który powinno się zgłosić do loterii?

Numer z paragonu umieszczony jest u góry, po prawej stronie paragonu, naprzeciwko daty zakupu. Natomiast nr kasy rejestrującej – w dolnej części paragonu.

Zgubiłem paragon, który zgłosiłem do loterii. Czy w razie wygranej otrzymam nagrodę?

Warunkiem otrzymania nagrody typu instant win jest przesłanie do organizatora skanu lub zdjęcia oryginału paragonu fiskalnego lub faktury wystawiona na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego zgłoszenia. Warunkiem otrzymania nagrody miesięcznej jest przesłanie do organizatora oryginału paragonu fiskalnego lub faktury wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego zgłoszenia. Są to warunki niezbędne do otrzymania nagrody. Dodatkowo zgodnie z par. 4 ust. 13 regulaminu organizator ma prawo do wglądu w oryginał paragonu lub faktury do daty zakończenia procedury weryfikacji (nie później niż 24 lipca 2024 r.)

Kiedy otrzymam informację o wygranej w loterii?

Uczestnik o wygraniu nagrody typu instant win dowiaduje się bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do loterii poprzez wyświetlony komunikat z informacją iż jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim. informacja ta zostanie również przesłana wiadomością elektroniczną na adres e-mail podany podczas dokonywania zgłoszenia. Laureaci nagród miesięcznych informowani są telefonicznie na numer, który wskazali w zgłoszeniu o wyniku losowania w ciągu 2 dni roboczych od wylosowania zgłoszenia. Nagrody miesięczne losowane są w dniach: 6.05.2024 r. oraz 4.06.2024 r.

Ile razy mogę wziąć udział w Loterii?

W loterii możesz wziąć udział dowolną liczbę razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełniasz warunki regulaminu.

Ile nagród mogę wygrać?

Jeden uczestnik może wygrać maksymalnie 2 nagrody typu instant win III stopnia, 2 nagrody typu instant win II stopnia, 1 nagrodę typu instant win I stopnia i 1 nagrodę miesięczną.

Jakim rodzajem nagrody jest nagroda instant win?

W mechanizmie instant win, czyli wygranej natychmiastowej, informacja o wygranej lub jej braku wyświetlana jest natychmiast po oddaniu zgłoszenia.

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymałem komunikat, że dane z mojego paragonu zostały już zgłoszone. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

Do Loterii dany paragon fiskalny lub fakturę można zgłosić tylko raz. Jeśli jesteś pewien, że nie dokonałeś jeszcze zgłoszenia danego dowodu zakupu w takim przypadku celem wyjaśnienia skontaktuj się z organizatorem poprzez zakładkę KONTAKT na stronie www.loteriafelix.pl.

Jakie nagrody są do wygrania w loterii?

Nagrodami w loterii są:

1 000 x nagroda typu instant win III stopnia: zestaw produktów Felix
1000 x nagroda typu instant win II stopnia: drapak
50 x nagroda typu instant win I stopnia: głośnik JBL Charge 5
2 x nagroda miesięczna: kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł

Kiedy zostaną wydane nagrody w loterii i w jaki sposób?

Nagrody typu instant win wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 2 sierpnia 2024 r. Nagrody miesięczne wysyłane są przelewem bankowym do dnia 20 sierpnia 2024 r.

Kto jest płatnikiem podatku od nagród miesięcznych?

Zgodnie z regulaminem płatnikiem podatku od nagród jest organizator.

Czy mogę zamienić nagrodę rzeczową na ekwiwalent pieniężny albo na inną Nagrodę?

Nie. Zgodnie z regulaminem zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce ani przelewem bankowym, ani w inny sposób. Wyjątek stanowią nagrody miesięczne, które wysyłane są zwycięzcom przelewem bankowym.

Pobierz pdf